اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

اولین کنکور آزمایشی دانش آموزان پیش دانشگاهی برگزار شد

اولین کنکور آزمایشی دانش آموزان پیش دانشگاهی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان اولین کنکور آزمایشی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان به منظور آمادگی و آشنایی این دانش آموزان با شرایط و فضای کنکور سراسری در دانشگاه پیام نور اردکان  و با حضور و بازدید مسئولین آموزش و پرورش و مدیران و کادر مراکز پیش دانشگاهی برگزار شد.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات