نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین همایش مشاوره ای دانش آموزان پیش دانشگاهی

اولین همایش مشاوره ای دانش آموزان پیش دانشگاهی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

اولین همایش مشاوره ای دانش آموزان پیش دانشگاهی باحضور قریب به 450نفرازدانش آموزان این دوره برگزار شد،دکتر اکبرنژادسخنران این همایش،به بررسی مسائل مختلف ویژه این روزهای  دانش آموزان پیش دانشگاهی پرداخت ورورش های تست زنی ،اهمیت برنامه ریزی وتغذیه ، وزن سوالات (ضریب رشته های مختلف)وتحلیل آزمون های آزمایشی را خاطر نشان کرد.در ادامه حمید ادبی معاونت آموزشی مدیریت آموزش وپرورش اردکان برگزاری این همایش را از برنامه های این مدیریت برای دانش آموزان پیش دانشگاهی بیان کرد وافزود دو برنامه دیگر برای دانش آموزان وسه برنامه برای اولیاء این گروه ازدانش آموزان در نظرگرفته شده است ودرخاتمه ازحضور پرشور دانش آموزان ،مدیران، معاونین ،مشاوران ودبیران در این همایش تشکر وقدردانی کرد.

.