نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه موسسان ومدیران مراکزپیش دبستانی

اولین جلسه موسسان ومدیران مراکزپیش دبستانی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

اولین جلسه موسسان ومدیران مراکز پیش دبستانی وضمیمه برگزار شد، در این جلسه توضیحاتی در خصوص اجرای طرحها وبرنامه های ابلاغی از سوی اداره کل وهمچنین برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی در سال تحصیلی 97-96داده شد.در ادامه  مراکز وموسسات به چهار گروه تقسیم شدند وبرای هرکدام ازگروه هایک سرگروه در نظر گرفته شد. در این جلسه میرمحمدی مسئول درآمد بیمه تامین اجتماعی حضور داشت ودر خصوص بیمه ،حقوق ومزایا مربیان ومدیران مطالبی نیز بیان کرد.

.