نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه مدیران مدارس متوسطه اول شهرستان برگزارشد

اولین جلسه مدیران مدارس متوسطه اول شهرستان برگزارشد


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

اولین جلسه مدیران مدارس متوسطه اول شهرستان در سالن جلسات این مدیریت برگزارگردید.دراین جلسه که حمید ادبی معاون آموزشی نیز حضورداشت ضمن تقدیر وتشکر از تلاش مدیران این مقطع؛لازمه بهبود کیفیت در مدارس را جذب،آموزش ونگهداشت مدیران توانمندی دانست که توانایی برقراری ارتباط موثر وهدایت نیروی انسانی تحت مدیریت خود را داشته باشند.ودرتعلیم وپرورش دانش آموزان از هیچ کوششی دریغ نورزند. درادامه محمد رضاپور معاون مالی،اداری آموزش وپرورش اردکان در باره مسائل مالی،انواع بیمه وبستن دفاتر مالی آموزشگاه مطالبی بیان کرد.وی همچنین گزارش مبسوطی از صندوق بیماران خاص،تعاون و امدادبرای حاضرین درجلسه بیان کرد.