اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

اولین جلسه طرح معرفت مربیان و معاونین پرورشی شهرستان اردکان

اولین جلسه طرح معرفت مربیان و معاونین پرورشی شهرستان اردکان


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شاهرستان اردکان:

 

اولین جلسه طرح معرفت مربیان و معاونین پرورشی شهرستان اردکان  در سال تحصیلی جدید با حضور آقای ملانوری معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل و روسای ادارات حوزه معاونت پرورشی در کانون امام خمینی ره برگزار شد.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات