نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه طرح معرفت برگزارشد

اولین جلسه طرح معرفت برگزارشد


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

اولین جلسه طرح معرفت با حضور معاونین ومربیان پرورشی مدارس شهرستان اردکان،درسالن آمفی تئاتراداره آموزش وپرورش برگزارشد.مسعود فداکارمعاون پرورشی وتربیت بدنی آموزش وپرورش اردکان،ضمن بیان  طرحها وبرنامه های پرورشی،هدف از اجرای طرح معرفت راآشنایی دانش آموزان باموضوع مهدویت دانست.همچنین وی به طرح های دیگری چون مهدی یاوران ومصباح الهدی که درحال اجرامی باشند،اشاره نمود.در ادامه سید حسین مهدیزاده مسئول دارالقرآن دانش آموزی شهرستان نیز به نهضت ملی حفظ جزء سی ام قرآن مجید اشاره کرد وافزوداین طرح ویژه تمامی مدیران، معلمان، همکاران و دانش‌آموزان می باشدکه می توانند در آن شرکت نمایند.محمداشرفیان مدیر اداره نیزضمن خوشامدگویی به همکاران حوزه پرورشی ،ازاهمیت این حوزه یاد نمود واضافه کردکه دفاع ازارزش هاوباورها و آرمان های انقلابی وانتقال آن به دانش آموزان جزءماموریت های مهم این حوزه می باشد.