نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه شورای دبیران دبیرستان مرحوم بیطرف برگزارگردید

اولین جلسه شورای دبیران دبیرستان مرحوم بیطرف برگزارگردید


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

اولین جلسه شورای دبیران دبیرستان متوسطه اول مرحوم بیطرف برگزارگردید.ابتدا سید جمال امامی ضمن خوشامد گویی به حاضرین وتسلیت فرارسیدن اربعین حسینی، دارابودن یک کادر عالی وهمراه را مایه پیشرفت آموزشگاه ودانش آموزان دانست.وی موفقیتهای کسب شده  در سال گذشته را مدیون زحمات وتلاش کادرآموزشی ودفتری آموزشگاه دانست.در این مراسم که معاونین مالی وآموزشی اداره آموزش وپرورش حضور داشتند به سوالات مطرح شده از سوی معلمان پاسخ دادند.