نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه شورای دبیران دبیرستان ماندگار شرف برگزارشد

اولین جلسه شورای دبیران دبیرستان ماندگار شرف برگزارشد


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

اولین جلسه شورای دبیران دبیرستان ماندگار شرف با حضوردبیران این آموزشگاه برگزارگردید.در این مراسم محمد اشرفیان مدیرومحمد رضاپور معاون مالی، اداری مدیریت آموزش وپرورش اردکان نیز حضور داشتند. ابتداحسین شاکر مدیرآموزشگاه ضمن خوشامدگویی به تمامی مدعوین،پویایی وموفقیت این آموزشگاه را مرهون زحمات دبیران آموزشگاه دانست وادامه داد که اگر موفقیتی برای آموزشگاه حاصل می شود بدون شک به خاطروجود معلمان دلسوز وزحمتکش این دبیرستان می باشدکه درراه آموزش وپرورش دانش آموزان،ازهیچ تلاش وکوششی فروگذاری نمی کنند.سپس دبیران آموزشگاه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.درخاتمه رییس آموزش وپرورش ضمن تقدیراز مجموعه کادراجرایی و آموزشی آموزشگاه، دبیرستان ماندگارشرف را یکی از دبیرستان های خوب شهرستان معرفی نمود که این موفقیت به دست آمده را به علت وجودکادرخوب ،زحمتکش وپرتلاش مدرسه دانست وی درادامه افزود،همه این ها به خاطر همدلی وهمزبانی میان کادرآموزشی واجرایی مدرسه ودرنهایت همراهی با برنامه های آموزش وپرورش است، که همگی یک هدف واحد را دنبال می کنندآن هم موفقیت فرزندان این مرز وبوم است.لازم به ذکراست که این آموزشگاه درسال جدید تحصیلی 187نفر دانش آموزرا پذیرا می باشد.