نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس شهرستان به روایت تصویر

انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس شهرستان به روایت تصویر


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس سراسر شهرستان همزمان با مدارس استان برگزار شد و دانش آموزان نمایندگان مورد نظر خود جهت حضور در شوراهای دانش آموزی را انتخاب کردند.
گفتنی است هدف از تشکیل شوراهای دانش آموزی ارتباط هرچه بیشتر مجموعه اداری و آموزشی مدارس با دانش آموزان و پرورش روحیه مسئولیت پذیری، پرسشگری، پاسخگویی و داشتن نقش فعال در جامعه می باشد.