اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

امضا تفاهم نامه ی بین مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان و بیمه کوثر

امضا تفاهم نامه ی بین مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان و بیمه کوثر


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان

روز سه شنبه 15 تیر ماه 1400 با حضور محمد رضا مصیبی نماینده ی بیمه ی کوثر اردکان و ابوالفضل کارگر مدیر آموزش و پرورش این شهرستان  تفاهم نامه ای با عنوان بیمه ی کوثر حامی ورزش دانش آموزی اردکان امضا شد.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات