نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امضاء قرارداد برق رسانی پروژه اندیشه 1 تعاونی مسکن فرهنگیان اردکان با اداره برق شهرستان اردکان

امضاء قرارداد برق رسانی پروژه اندیشه 1 تعاونی مسکن فرهنگیان اردکان با اداره برق شهرستان اردکان


به گزارش هیئت مدیره تعاونی مسکن فرهنگیان اردکان بمنظور اجرای برق‎‌رسانی پروژه اندیشه 1 واقع در احمدآباد قراردادی فیمابین این تعاونی و مدیریت امور برق شهرستان اردکان امضاء شده است.

شایان ذکر است پس از عقد قرارداد با پیمانکار عملیات اجرائی برق‌رسانی پروژه اندیشه 1 در آینده ای نزدیک به انجام خواهد رسید.

 

جهت برق‌رسانی این پروژه بالغ بر 90000000 تومان از سوی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان هزینه خواهد شد.