نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

المپیاددرون مدرسه ای دختران

المپیاددرون مدرسه ای دختران


 

گزارش تصویری از المپیاد درون مدرسه ای دختران که باحضوردانش آموزان دبستان بنت الهدی وشهید مختاری در محل آموزشگاه بنت الهدی برگزار شد.

 

.