نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخاری دیگر توسط آموزشگاه مادر

افتخاری دیگر توسط آموزشگاه مادر


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

آموزشگاه مادردرسال تحصیلی 96-95از سوی ارزیابان کشوری به عنوان مدرسه ممتازدر اجرای برنامه تعالی انتخاب گردید،حمید ادبی معاون آموزشی مدیریت آموزش وپرورش اردکان ومدرس کشوری،برنامه تعالی مدیریت مدرسه را مدلی به منظور اجرای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش درسایه مشارکت افراد ذی نفع دراداره مدرسه با هدف ارتقای مدیریت آموزشگاه دانست.مدیریت آموزش وپرورش کسب این افتخاربزرگ راخدمت کلیه دلسوزان عرصه تعلیم و تربیت شهرستان اردکان به خصوص مدیر،کادراجرایی، ،آموزگاران آموزشگاه مادر،دانش آموزان سخت کوش وپرتلاش واولیاءآنان تبریک وشادباش گفت وبرای آنان کسب موفقیتهای بیشتررادرزمینه های دیگراز ایزدمتعال خواستار شد.