اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

افتتاح زمین چمن مصنوعی دبیرستان نمونه آیت الله خامنه ای با حضور دکتر جعفری مدیر کل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت

افتتاح زمین چمن مصنوعی دبیرستان نمونه آیت الله خامنه ای با حضور دکتر جعفری مدیر کل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان

با حضور دکتر جعفری مدیر کل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت و همچنین مصطفی خلیلی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل ،مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان ،شورای معاونین و  همچنین معاون فرماندار و جمعی از اعضای شورای شهر شهرستان اردکان زمین چمن مصنوعی دبیرستان نمونه آیت الله خامنه ای افتتاح شد.

گفتنی است این زمین به مساحت 1500 متر  و 800 متر چمن مصنوعی میباشد.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات