اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

افتتاحیه چمن مصنوعی سردار شهید قاسم سلیمانی در دبیرستان فرزانگان شهدا

افتتاحیه چمن مصنوعی سردار شهید قاسم سلیمانی در دبیرستان فرزانگان شهدا


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

جمن مصنوعی سردار شهید قاسم سلیمانی در دبیرستان فرزانگان شهدای اردکان با حضور خلیلی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل ، خانم کرمانیان معاون فرماندار،کارگرمدیر، فداکار معاون تربیت بدنی اداره  و جمعی از مسولین سمپاد استان افتتاح گردید.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات