اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

افتتاحیه برنامه سفیران سلامت دانش آموزی

افتتاحیه برنامه سفیران سلامت دانش آموزی


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان

بعد از حدود دو سال تحصیلی در آموزش حضوری و برنامه های سفیران سلامت و با بهبود شرایط کرونایی شهرستان افتتاحیه برنامه سفیران سلامت دانش آموزی اردکان با محوریت تجلیل از کادر سلامت با حضور معاون فرمانئار شهرستان،رییس شورای شهر،معاون مرکز بهداشت و مدیر آموزش و پرورش در میدانگاه پارک شهر اردکان برگزار شد.

در پایان این مراسم به طور نمادین از کادر سلامت شهرستان اردکان تجلیل بعمل آمد.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات