نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز عملیات لوله گذاری شبکه آب شرب پروژه بلوار احمدآباد تعاونی مسکن فرهنگیان اردکان

آغاز عملیات لوله گذاری شبکه آب شرب پروژه بلوار احمدآباد تعاونی مسکن فرهنگیان اردکان


محمدجواد عابدی عضو هیات مدیره تعاونی مسکن فرهنگیان اردکان با اعلام آغاز عملیات لوله گذاری شبکه آب شرب پروژه بلوار احمدآباد این تعاونی افزود: 57 قطعه از زمینهای مسکونی و تجاری پروژه بلوار احمدآباد در مرحله انتقال اسناد مالکیت به اعضاء تعاونی می باشد.