نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز طرح سلامت دهان و دندان در مدارس ابتدایی شهرستان اردکان

آغاز طرح سلامت دهان و دندان در مدارس ابتدایی شهرستان اردکان


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان طرح سلامت دهان و دندان با حضور مسئولین آموزش و پرورش و شبکه بهداشت و درمان و مرکز مراقبتهای دهانی فارابی شهرستان و با هدف ارتقاء فرهنگ سلامت دهان و دندان و کاهش آمار خرابی و پوسیدگی دندان و بیماری های دهان و دندان در آموزشگاه 22 بهمن آغاز شد.
شایان ذکر است بر اساس شاخص DMS ( شاخص پوسیدگی دندان ) در حدود 16000دندان پوسیده، پرشده یا کشیده شده در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان وجود دارد که طی سال گذشته در حدود 3000 عدد آن درمان شده است.