نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعزام کاروان راهیان نور شهرستان اردکان به مناطق عملیاتی

اعزام کاروان راهیان نور شهرستان اردکان به مناطق عملیاتی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

اولین کاروان راهیان نوردانش آموزان پسردرسال 96به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.در این مرحله بیش از 240دانش آموزبه سفر معنوی راهیان نورعزیمت کردند.این دانش آموزان به مدت 4روزازمناطق عملیاتی 8سال دفاع مقدس در جنوب غرب کشور مانند مناطق عملیاتی شلمچه،دهلاویه،یادمان شهید چمران وهویزه بازدید به عمل می آورندوراویان هشت سال دفاع مقدس نیز رشادت های رزمندگان رابرای آنهاتوضیح خواهند داد.