نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعزام دانش آموزان دختر مقاطع متوسطه دوم به راهیان نور

اعزام دانش آموزان دختر مقاطع متوسطه دوم به راهیان نور


 به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

300نفرازدانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان اردکان درقالب7دستگاه اتوبوس راهی سفر معنوی راهیان نوردرمناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.   سرپرست،پزشک یار، روحانی وراوی افرادی هستند که دانش آموزان را دراین سفرهمراهی می کنند.مدت سفرراهیان نورسه روز می باشدکه دراین مدت، ازمناطق عملیاتی شلمچه ،اروندکنار،فاو ویادمان شهدای عملیات غرورآفرین هویزه،والفجروشهدای گمنام اهواز بازدید خواهندکرد.