نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه در مورد نتایج آزمون مدارس استعدادهای درخشان

اطلاعیه در مورد نتایج آزمون مدارس استعدادهای درخشان


پيرو اعلام قبلي و همچنين اطلاعيه هاي مندرج در سامانه ثبت نام الكترونيكي آزمون هاي مذكور به نشاني https://azmoon.medu.ir و با عنايت به تماس هاي تلفني برخي از اولياء محترم دانش آموزان شركت كننده در اين آزمون ها، ‌به اطلاع مي رساند نتايج پذيرفته شدگان  صرفاً ازطريق سامانه مذكور اعلام خواهد شد.

لذا ادعاي برخي از سايت هاي اينترنتي،‌ شبكه هاي مجازي، ‌ارسال پيامك يا برقراري تماس با افراد و به خصوص مشاوره هاي تلفني (شماره تلفن هايي كه با 909 شروع شده و مستلزم پرداخت هزينه تماس مي باشد) در زمينه زمان اعلام نتايج يا ارائه اطلاعاتي نظير وضعيت پذيرش يا عدم پذيرش دانش آموزان يا نام دبيرستان محل پذيرش شده، كذب و غيرواقعي بوده و به هيچ عنوان مورد تاييد اين مركز نمي باشد.