نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از پایگاه هدایت تحصیلی بازدید شد

از پایگاه هدایت تحصیلی بازدید شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان محمد اشرفیان و حمید ادبی ، مدیر و معاون آموزشی این مدیریت با حضور در پایگاه هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دانش آموزان پایه نهم از روند اجرای امور بازدید بعمل آورده و به بررسی نقاط قوت و ضعف آن پرداختند.

گفتنی است نزدیک به 900 دانش‌آموز دختر و پسر  از تاریخ چهارم مرداد ماه لغایت دوازدهم مرداد ماه به رشته های شاخه های نظری، فنی‌حرفه ای و کاردانش جهت ادامه تحصیل هدایت خواهند شد.