نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از هنرستان شهید مطهری بازدید شد

از هنرستان شهید مطهری بازدید شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان مدیر، معاون آموزشی و کارشناسان آموزش متوسطه و گروههای آموزشی این مدیریت بمنظور ارزیابی و بررسی روند امور آموزشی هنرستان فنی شهید مطهری از بخشهای مختلف این هنرستان بازدید بعمل آوردند و مسائل و مشکلات آن را مورد بررسی قرار دادند.

گفتنی است تعداد 164 دانش آموز در 4 رشته الکترونیک، برق، ساختمان و مکانیک خودرو در این هنرستان مشغول به تحصیل هستند.