نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از معلم افتخار آفرین اردکانی تقدیر شد

از معلم افتخار آفرین اردکانی تقدیر شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان از محسن عبداللهی،مدرس کامپیوتر هنرستان شهید صدوقی شهرستان که در تالیف کتب درسی " دانش فنی پایه " و " همراه هنرجو " ، ویژه دانش آموزان رشته کامپیوتر ، مشارکت داشته با حضور حاج محمود زارع ، معاون آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان ، تقدیر بعمل آمد.
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نیز کسب این افتخار آفرینی را که سند زرین دیگری از افتخارات علمی شهرستان و خصوصا جامعه فرهنگیان شهرستان است به مردم شریف ، مسئولین و جامعه علمی شهرستان تبریک گفته ، از درگاه یگانه حکیم تداوم این موفقیتها را مسئلت می نماید.