نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از مدارس روستای هفتادر بازدید شد

از مدارس روستای هفتادر بازدید شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان محمد اشرفیان ، مدیر آموزش و پرورش بهمراه محمد رضاپور،مهدی هاتفی و مسعود فداکار ‌، معاون پشتیبانی و کارشناسان ارزیابی عملکرد و حراست این مدیریت از مدارس هفتادر بازدید بعمل آورده و ضمن ارزیابی روند اجرای امور آموزشی و پرورشی این مدارس،مسائل و مشکلات آنها و راهکارهای کاهش این مشکلات را نیز مورد بررسی قرار دادند.