نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از طرح مدام در دبیرستان چهارده معصوم معصوم بازدید شد

از طرح مدام در دبیرستان چهارده معصوم معصوم بازدید شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان ، صبح امروز معاون آموزشی و کارشناسان آموزش متوسطه اول و حراست این مدیریت با بازدید از دبیرستان چهارده معصوم ،روند اجرای طرح مدام، مشارکت دانش آموز در امور مدرسه، را در این آموزشگاه مورد ارزیابی و بررسی قرار دادند.