نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از سرگروههای آموزشی متوسطه اول شهرستان تجلیل شد

از سرگروههای آموزشی متوسطه اول شهرستان تجلیل شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بمنظور هم افزایی،هم اندیشی و هماهنگی گروههای آموزشی مقطع متوسطه اول، جلسه سرگروههای آموزشی با حضور مدیر، معاون آموزشی و کارشناسان آموزش متوسطه اول و گروههای آموزشی این مدیریت برگزار شد.

بررسی وضعیت تحصیلی کلی دانش آموزان متوسطه اول شهرستان و ارزیابی راهکارهای پیشنهادی در راستای بهبود شرایط آموزشی دانش آموزان از موضوعات مورد بحث این جلسه بود.

شایان ذکر است از سرگروههای آموزشی این مقطع نیز بخاطر کسب رتبه اول گروههای آموزشی استان با اهداء لوح تقدیر و هدایایی تجلیل بعمل آمد.