نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از روند آماده سازی آموزشگاه خیّری حضرت مریم بازدید شد

از روند آماده سازی آموزشگاه خیّری حضرت مریم بازدید شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان مدیر ،‌ معاون پشتیبانی و کارشناس حراست این مدیریت با حضور در آموزشگاه خیّری حضرت مریم روند آماده سازی این آموزشگاه را مورد بازدید قرار داده و مشکلات و مسائل مربوط به آن را بررسی کردند.