نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از دبستان هفت تیر بازدید شد

از دبستان هفت تیر بازدید شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، محمد اشرفیان، مدیر ، بهمراه معاون پشتیبانی و کارشناس حراست این مدیریت از دبستان هفت تیر بازدید بعمل آورده و مسائل و مشکلات این آموزشگاه و آموزگاران آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.