نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از دبستان شهید جلیل بهجتی بازدید شد

از دبستان شهید جلیل بهجتی بازدید شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بمنظور ارزیابی و بررسی روند اجرای امور آموزشی و پرورشی و مسائل و مشکلات آموزگاران،مدیر و کارشناسان حوزه های آموزش و ارزیابی عملکرد از دبستان شهید جلیل بهجتی بازدید کرده و به بحث و تبادل نظر با مدیر و آموزگاران این آموزشگاه در راستای بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان پرداختند.