نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از حوزه امتحانات نهایی شهریور بازدید شد

از حوزه امتحانات نهایی شهریور بازدید شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، مدیر، معاون آموزشی و کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات این مدیریت از حوزه امتحانات نهایی شهریور ماه در سالن چند منظوره امراللهی و دبیرستان خادم زاده بازدید کردند و روند برگزاری امتحانات را مورد بررسی قرار دادند.