نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از امنحانات بخش خرانق بازدید شد

از امنحانات بخش خرانق بازدید شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان ، محمد اشرفیان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان، بهمراه حمید ادبی و مسعود ابراهیم‌زاده، معاون آموزشی و کارشناس آموزش متوسطه دوره اول این مدیریت از امتحانات نوبت دوم و طرح جامع بخش خرانق بازدید کرده و روند برگزاری امتحانات را مورد ارزیابی قرار دادند.