نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از امتحانات هنرستان شهید صدوقی بازدید شد

از امتحانات هنرستان شهید صدوقی بازدید شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، صبح امروز محمد اشرفیان، مدیر، بهمراه حمید ادبی، معاون آموزشی این مدیریت از حوزه امتحانات داخلی دانش آموزان هنرستان شهید صدوقی بازدید بعمل آورده و روند برگزاری امتحانات این هنرستان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.