نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از امتحانات نهایی نوبت مرداد پایه سوم دوره متوسطه دوم بازدید بعمل آمد

از امتحانات نهایی نوبت مرداد پایه سوم دوره متوسطه دوم بازدید بعمل آمد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان محمد اشرفیان ،‌ مدیر آموزش و پرورش ، بهمراه کارشناسان امتحانات و حراست از حوزه برگزاری امتحانات نهایی مرداد ماه دختران و پسران پایه سوم متوسطه دوم و داوطلبان آزاد بازدید بعمل آوردند و روند برگزاری امتحانات را در دو  حوزه دبیرستان خادم زاده ( دختران ) و سالن امراللهی (پسران ) مورد ارزیابی قرار دارند.