اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

از امتحانات نهایی شاخه های نظری و فنی‌حرفه ای بازدید شد

از امتحانات نهایی شاخه های نظری و فنی‌حرفه ای بازدید شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان ،صبح امروز مدیر و کارشناس حراست این مدیریت از حوزه های امتحانات نهایی دختران و پسران شاخه های نظری و فنی‌حرفه ای بازدید بعمل آورده و روند برگزاری امتحانات را مورد ارزیابی قرار دادند.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات