نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از امتحانات نهایی بازدید شد

از امتحانات نهایی بازدید شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان صبح امروز محمد اشرفیان ، مدیر آموزش و پرورش شهرستان، بهمراه عباس نوین، کارشناس مسئول آموزش متوسطه این مدیریت، از حوزه های برگزاری امتحانات نهایی پسران و دختران پایه سوم متوسطه دوره دوم بازدید بعمل آورده و روند برگزاری آن را مورد ارزیابی قرار دادند.