نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از امتحانات مدارس عقدا بازدید شد

از امتحانات مدارس عقدا بازدید شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت صبح امروز حمید ادبی، معاون آموزشی، و مهدی فتوحی ، کارشناس امتحانات این مدیریت از روند برگزاری امتحانات نوبت دوم ابتدایی دوره دوم و متوسطه دوره اول و دوم عقدا و مزرعه نو بازدید بعمل آورده و آن را مورد ارزیابی قرار دادند.