نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از امتحانات طرح جامع و نوبت اول بازدید شد

از امتحانات طرح جامع و نوبت اول بازدید شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بمنظور ارزیابی و بررسی روند برگزاری امتحانات نوبت اول و طرح جامع، مدیر ، معاون آموزشی و کارشناسان حوزه های مختلف این مدیریت در حوزه های امتحانی حضور یافته و از آنها بازدید کردند.