نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون پیشرفت تحصیلی هنرستانها به روایت تصویر

آزمون پیشرفت تحصیلی هنرستانها به روایت تصویر


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بمنظور ارزیابی سطح علمی هنرجویان هنرستانهای فنی حرفه ای و کار و دانش ،مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی در هنرستانهای شهرستان برگزار شد.