نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون پیشرفت تحصیلی هنرستانهای فنی حرفه ای و کار و دانش برگزار شد

آزمون پیشرفت تحصیلی هنرستانهای فنی حرفه ای و کار و دانش برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بمنظور سنجش سطح علمی دانش آموزان هنرستانهای فنی‌حرفه‌ای و کار و دانش آزمون پیشرفت تحصیلی هنرستانهای فنی حرفه ای و کار و دانش همزمان با سراسر استان در هنرستانهای شهرستان برگزار شد. گفتنی است مدیر و جمعی از کارشناسان این مدیریت نیز روند برگزاری این آزمون را مورد بازدید و ارزیابی قرار دادند.