نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون ورودی مدارس نمونه متوسطه اول و دوم برگزار شد

آزمون ورودی مدارس نمونه متوسطه اول و دوم برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان صبح جمعه 28 خرداد ، نزدیک به 700 دانش آموز دختر و پسر پایه های ششم و نهم مدارس این شهرستان جهت ورود به مدارس نمونه دولتی متوسطه اول و دوم با هم به رقابت پرداختند.
طی این دو آزمون قریب به 250 دانش آموز پسر و 180 دانش آموز دختر پایه ششم ابتدایی دوره دوم شهرستان و 180دانش آموز پسر و 80 دانش آموز دختر پایه نهم متوسطه اول جهت کسب سهمیه دبیرستانهای نمونه دولتی این دو شهر در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی شرکت کردند.