نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون ورودی مدارس ماندگار برگزار شد

آزمون ورودی مدارس ماندگار برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان صبح دیروز آزمون ورودی دبیرستان ماندگار شرف شهرستان در سالن امراللهی برگزار شد.
طی این آزمون نزدیک به 170 دانش آموز پسر جهت کسب 75 ظرفیت این دبیرستان در سه رشته علوم تجربی، ریاضی‌فیزیک و علوم انسانی باهم به رقابت پرداختند.


شایان ذکر است محمد اشرفیان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان، حمید ادبی و عباس نوین، ومعاون آموزشی و کارشناس مسئول آموزش متوسطه این مدیریت نیز روند برگزاری آزمون را مورد بازدید ارزیابی قرار دادند.