اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

آزمون علمی عملکردی دانش آموزان مقطع ابتدایی برگزار شد

آزمون علمی عملکردی دانش آموزان مقطع ابتدایی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان آزمون علیم عملکردی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهرستان طی دو روز برگزار شد و کارشناسان حوزه آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان و مسئولین مدیریت آموزش و پرورش شهرستان از روند برگزاری این آزمون بازدید به عمل آوردند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات