نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون علمی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی برگزار شد

آزمون علمی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان آزمون علمی دانش آموزان پایه های پنجم و ششم ابتدایی در مدارس سطح شهرستان برگزار شد.

گفتنی است مدیر و جمعی از کارشناسان آموزش و پرورش شهرستان با حضور در مدارس از روند اجرای این آزمون بازدید بعمل آوردند.

شایان ذکراست این آزمون در دو مرحله و بمنظور آمادگی برای طرح شهاب برگزار می شود.