نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون علمی‌عملکردی آموزگاران دوره ابتدایی برگزار شد

آزمون علمی‌عملکردی آموزگاران دوره ابتدایی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بمنظور سنجش سطح علمی آموزگاران مقطع ابتدایی شهرستان، همزمان با سراسر استان آزمون علمی‌عملکردی آموزگاران دوره ابتدایی در سالن خیّری امرللهی و دبیرستان خادم‌زاده شهرستان برگزار شد.

گفتنی است مدیر ، معاون پرورشی و کارشناسان ارزیابی عملکرد و حراست این مدیریت نیز روند برگزاری این آزمون مورد بازدید و ارزیابی قرار دادند.