نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون تورنی تیم ریاضی برگزار شد

آزمون تورنی تیم ریاضی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان،  آزمون تورنی تیم ریاضی با هدف تشویق و ترغیب دانش‌آموزان به مطالعه بیشتر در زمینه علم ریاضی، ایجاد علاقه در دانش آموزان به این درس، آموزش غیرمستقیم مفاهیم ریاضی، ایجاد حرکت و تحولی نو در عرصه ریاضی ، تقویت روحیه نشاط، همکاری و تعاون بین دانش آموزان و ایجاد چالش برای توسعه ی دانش ریاضی، در قالب تیم های دو و سه نفره برگزار شد.