نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون ارزیابی عملکرد ویژه آموزگاران مقطع ابتدایی برگزار گردید.

آزمون ارزیابی عملکرد ویژه آموزگاران مقطع ابتدایی برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش اردکان:

نهمین آزمون ارزیابی و عملکرد ویژه آموزگاران مقطع ابتدایی با حضور 54 تیم از مدارس دخترانه و پسرانه شهرستان در دو حوزه امتحانی امراللهی و خادم زاده برگزار گردید که از میان تیم های شرکت کننده 3 تیم به مرحله استانی راه پیدا خواهند کرد.همچنین ابوالفضل کارگر مدیر آموزش و پرورش و کارشناسان اداره کل از روند برگزاری این آزمون بازدید نمودند.