نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ازدانش آموزان تیم دو ومیدانی دارنده رتبه کشوری تجلیل به عمل آمد

ازدانش آموزان تیم دو ومیدانی دارنده رتبه کشوری تجلیل به عمل آمد


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

 از دانش آموزان مدال آوراردکانی تیم دو ومیدانی استان یزد در مسابقات ورزشی شهرکردتجلیل وقدردانی به عمل آمد.در رشته دو 100متر با مانع درمقطع متوسطه اول،زهرا ادبی و فاطمه محیطی زاده به ترتیب مقام اول و دوم ودرمقطع متوسطه دوم مهلا رضایی مقام سوم کشوری رادر این رشته کسب نمودند.در پایان مراسم  لوح یادبود وجوایزنقدی به دانش آموزان ورزشکار اعطاء گردید.