اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

آخرین جلسه شورای اداری در سال 1400

آخرین جلسه شورای اداری در سال 1400


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

آخرین جلسه شورای اداری در سال 1400 با حضور ابوالفضل کارگر مدیراداره،معاونین وسایر کارکنان اداره آموزش وپرورش اردکان در سالن جلسات این مدیریت برگزارگردید.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات