نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

احداث سالن خیری مرحوم دشتی

احداث سالن خیری مرحوم دشتی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

 سالن خیری چند منظوره مرحوم کمال دشتی به همت برادروی،علی دشتی درحال ساخت می باشد.احداث این سالن در آموزشگاه شهیدمختاری وبه مساحت 220متر مربع در حال اجرامی باشدونیازآموزشگاه را به سالن امتحانات،سالن نماز خانه وسالن اجتماعات مرتفع می سازد.گفتنی است که این آموزشگاه قرآنی درسال جاری تحصیلی، دارای363نفر دانش آموزمی باشد.